OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

III. SMLOUVA

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Odstoupení v ostatních případech

V. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

VI. PROVOZNÍ DOBA

VII. CENY

VIII. OBJEDNÁVÁNÍ

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

X. DODACÍ PODMÍNKY

Osobní odběr:

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ